28.9.07

UN MÓN CARREGAT DE CONTES
En “UN MÓN CARREGAT DE CONTES” Susu ens ofereix un repertori de contes i llegendes de diferents parts del món: Àfrica, Xina, Grècia, Amèrica, l'Índia… Aquests són només alguns dels móns i cultures que podreu visitar en este peculiar viatge sense moure-vos dels vostres llocs.
La idiosincràsia d'aquesta sessió de contes és poder sentir-se per uns instants, igual que el narrador, pobladors dels llocs visitats a través del coneixement de les seues llegendes. Sense que ningú es Puga sentir així ni exclòs ni estranger.


“Els contes tenen el poder de viatjar sense visats, sense passaport, saben adaptar-se als nous llocs on són narrats, sense perdre mai l'essència de les terres i les gents que els van escoltar per primera vegada”.“UN MÓN CARREGAT DE CONTES” esta especialment pensat per a sessions escolars, per a alumnes de primària, secundària i batxillerat.
-Sessió de contes per a públic familiar.
-Idioma castellà i valencià.


En “UN MUNDO CARGADO DE CUENTOS” Susu nos ofrece un repertorio de cuentos y leyendas de diferentes partes del mundo: África, China, Grecia, América, la India… Estos son solo algunos de los mundos y culturas que podréis visitar en este peculiar viaje sin moveros de vuestros sitios.
La idiosincrasia de esta sesión de cuentos es poder sentirse por unos instantes, al igual que el narrador, pobladores de los lugares visitados a través del conocimiento de sus leyendas. Sin que nadie se sienta así ni excluido ni extranjero.

“Los cuentos tienen el poder de viajar sin visados, sin pasaporte, saben adaptarse a los nuevos lugares donde son contados, sin perder nunca la esencia de las tierras y las gentes que los escucharon por primera vez”.
“UN MUNDO CARGADO DE CUENTOS”, esta especialmente pensado para sesiones escolares, para alumnos/as de primaria, secundaria y bachillerato.
-Sesión de cuentos para público familiar.
-Idioma castellano y valenciano.
susucuentos@gmail.com

Telf. 610 83 38 62/96 397 22 69
C/Portugal-9-1º-46200-paiporta (Valencia)
Visita: //susucuentos.blogpot.com

No hay comentarios: